VILDTGRÅ

Fjalladis - Avlet Hos

CHINCHILLA

Tora - Avlet i Sverige

Cornelia - Avlet hos

FARVELADE

Kómeta - Avlet hos Mariendal

Askja - Avlet hos Kanintemplet

Blå - Avlet hos Fonzis